Signalering ECE-R65

Met ingang van 1 maart 2014 is de regelgeving ECE-R65 Amber van kracht. Dit houd in dat de gele/amber kleurige zwaai-, flits- of knipperlicht moet voldoen aan ECE reglement 65 (R65) en overeenkomstig dat reglement is gecertificeerd. Het licht zal zodanig gemonteerd worden dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 meter boven het wegdek. Verder zijn er ook eisen gesteld aan de lichtintensiteit, kleur en kwaliteitsnorm.

Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden dient een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht te voeren:

  1. a. werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;
  2. werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daar onder begrepen gladheidsbestrijding of sneeuwruimen;
  3. werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;
  4.  vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens het Voertuigreglement ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;
  5. het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;
  6. het begeleiden van militaire colonnes;
  7. het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid 

Voorbeelden om de zichtbaarheid van het signaal rondom het voertuig te realiseren zijn bijvoorbeeld: Voor kleine voertuigen een 360° LED baken op het dak van het voertuig. Voor grotere voertuigen kunnen twee LED bakens diagonaal op het dak van het voertuig worden geplaatst of kan een dakset achterop het voertuig worden geplaatst, ondersteund door 2 grilleflitsers.